www.antik.it/古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪/
Antik
网上购物
所有类别/古测量工具/代码 6984 黄铜制望远镜地形水平仪
所有类别/古测量工具/代码 6984 黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
礼品盒
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
古测量工具/6984-黄铜制望远镜地形水平仪
礼品盒
古测量工具/6984-礼品盒

代码 6984
EUR 1000.00
有现货

EUR 1000.00
有现货

used

1623161570代码 6984 黄铜制望远镜地形水平仪黄铜制望远镜地形水平仪。 19 世纪下半叶的英国制造,状况极佳。 长32厘米,底座宽17厘米,高21厘米。

地形测量学研究工具,测量技术,计算和必要的设计图纸,即在一张地图上用带比例尺的图表反映地球上某一部分的地形自然表面。同时标清地图里的细节,它们所包括的哪些街道,河流,建筑物,植被等等… 地形测量学是一项最为古老的科学。埃及人当时测量尼罗河沿岸的土地以重新绘制河流泛滥季后的边界。希腊人尤其是罗马人使用当时已经很精确的地形测量方法; 地形测量器,伴随罗马军团绘制该界线并且分割占领获得的土地为普通的小块地,之后在铜桌上记述和描绘它。按照阿拉伯人的思想文化地形测量学用于完成地图以及用地籍册测量农业和土地面积。

免费礼品盒

免费礼品盒免费礼品盒免费礼品盒免费礼品盒

常问问题

网上购物

古测量工具

代码 6984 黄铜制望远镜地形水平仪

2网上购物1古测量工具代码 6984 黄铜制望远镜地形水平仪
我们在哪儿
Antik Arte & Scienza sas di Daniela Giorgi - via S. Giovanni sul Muro 10 20121 米兰 意大利 - +39 0286461448 - info@antik.it - www.antik.it - 周一至周六: 上午10点至晚上7点